Uvjeti korištenja weba i pravila privatnosti

UVJETI KORIŠTENJA

Želimo Vam dobrodošlicu na našu web stranicu i cijenimo Vaš interes za prezentaciju i  poslovanje našeg društva. Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo ozbiljno i shvaćamo da se radi o odgovornoj zadaći. Obrađujemo Vaše osobne podatke u skladu s važećim zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka, posebice Općom Uredbom EU o zaštiti podataka (EU GDPR) i provedbenim propisima.

Upravitelj web stranice i voditelj obrade

Upravitelj ove web stranice i nositelj vršne domene matadura.hr je društvo:

MATADURA d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Put Žnjana 18/A, OIB 58650688055, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060023619 (nadalje u tekstu: MATADURA).

MATADURA je također voditelj obrade osobnih podataka koja se odvija putem njezine web stranica, kao i u drugim slučajevima obrade unutar redovnog procesa poslovanja.

Autorskopravna ovlaštenja

MATADURA je nositelj svih autorskopravnih ovlaštenja na web stranici www.matadura.hr

Prihvaćanje uvjeta

Svaki korisnik koji posjeti ovu web stranicu ovime prihvaća ove Uvjete korištenja koji su na snazi ​​u vrijeme posjeta Web stranici te pristaje pridržavati se ovih Uvjeta korištenja. Ovi Uvjeti korištenja mogu se povremeno mijenjati, a korištenje ove web stranice podliježe trenutačnim uvjetima korištenja koji vrijede u trenutku korištenja Web stranice. Redovito provjeravajte ove Uvjete korištenja kako biste utvrdili da ste s njima suglasni. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima, molimo vas da ne koristite ove Web stranice.

Pridržaj prava izmjene

MATADURA u opravdanim slučajevima ili iz sigurnosnih razloga zadržava pravo povlačenja ili izmjene Sadržaja kojeg pruža na web stranici bez prethodne obavijesti. Iz istih razloga MATADURA može ograničiti pristup nekim dijelovima web stranice ili cijeloj web stranici.

Isključenje odgovornosti

Ovime potvrđujete te dobrovoljno i izričito prihvaćate koristiti web stranicu isključivo na vlastitu  odgovornost. Odgovorni ste za sve potrebne radnje nužne za pristup web stranici. Također ste odgovorni za slučajeve upoznavanja drugih osoba, koje pristupaju web stranici putem vaše internetske veze, sa ovim Uvjetima korištenja i eventualno svim drugim postojećim Pravilima o zaštiti osobnih podataka. MATADURA nastoji na ovoj stranici prikazati i objavljivati samo točne i provjerene podatke, ali zbog postojanja konstantnih prijetnji u internetskom okruženju ne može garantirati za točnost prikaza svih podataka u bilo koje doba. Stoga MATADURA ovime isključuje svoju odgovornost za svaku štetu koja bi proizašla ili bi mogla biti povezana s korištenjem ove web stranice.

Povjerljivost podataka

Ako posjedujte korisnički račun i lozinku ili bilo koji drugi podatak kao dio naših sigurnosnih postupaka, te informacije morate smatrati povjerljivima i ne smijete ih otkrivati trećoj osobi. MATADURA ima pravo u bilo kojem trenutku onemogućiti bilo koji korisnički račun ili lozinku, ako smatra da se niste pridržavali bilo kojih odredbi ovih Uvjeta korištenja i Politike privatnosti.

Zabrana uzrokovanja štete

Pristupanjem web stranici suglasni ste da nećete poduzimati bilo kakve radnje koje mogu nanijeti štetu našem ugledu, interesima ili pravima, ili koje mogu oštetiti, učiniti beskorisnim ili preopteretiti web stranicu, ili koje bi na bilo koji način ometale uobičajeno korištenje web stranice od strane drugih posjetitelja.

Zabrana utjecaja na sadržaj web stranice

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja obvezujete se da nećete niti izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu):

(i) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom web stranicu;

(ii) izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na web stranicu;

(iii) onemogućiti pristup i/ili korištenje web stranice drugim Korisnicima;

(iv) neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati web stranicu ili bilo koji njezin dio za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

 

Štetne pojave na internetu

MATADURA provodi razumne sigurnosne mjere koje su prikladne za otkrivanje postojanja računalnih virusa ili drugih štetnih prijetnji i pojava na internetu. Ipak, morate biti svjesni da i najnaprednije sigurnosne mjere za računalne sustave na internetu ponekad nisu sasvim pouzdane i stoga MATADURA ne može jamčiti nepostojanje virusa ili bilo kojih drugih elemenata koji mogu uzrokovati promjene vaših računalnih sustava (hardver i softver) ili vaših podataka i datoteka sadržanih u vašim sustavima. MATADURA u tom pogledu isključuje svaki oblik svoje odgovornosti za eventualnu štetu te predlaže do poduzmete i vlastite zaštitne mjere radi zaštite od računalnih virusa ili drugih štetnih prijetnji i pojava na internetu.

  1. PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova politika privatnosti odnosi se na osobne podatke koje MATADURA prikuplja o sljedećim osobama ili vezano za sljedeće aktivnosti:

Posjetitelji web stranice matadura.hr

Pravna osnova obrade osobnih podataka, koji se prikupljaju korištenjem web stranice je izvršenje ugovora o korištenju Web stranice, koji sklapate u trenutku posjećivanja Web stranice, a u skladu s gore navedenim uvjetima korištenja.

Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za korištenje web stranice.

Tijekom pregledavanja sadržaja na web stranici, bit će evidentirana IP adresa Vašeg računala, vrijeme početka i završetka posjeta, identifikacija gledane usluge te, u određenim slučajevima, ovisno o postavkama Vašeg računala, vrsta preglednika i operativni sustav. Sustav automatski bilježi navedene podatke.

Svrha obrade podataka je sklapanje i izvršenje ugovora o korištenju Web stranice.

Podaci evidentirani u dnevničkoj datoteci tijekom pretraživanja web stranice koriste se za otkrivanje pogrešaka i provjeravanje sigurnosti rada web stranice, te u konačnici, za otkrivanje i sprječavanje nezakonitih vanjskih napada koji krše ili ugrožavaju ispravnost web stranice.

Razdoblje obrade osobnih podataka započinje pružanjem Podataka i traje do izvršenja ugovora o korištenju web stranice. Nakon toga Vaše osobne podatke ćemo brisati, osim u mjeri i trajanju potrebnima za ispunjavanje zakonskih obveza, rješavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora sklopljenih s izvršiteljima obrade.

Osobni podaci djelatnika poslovnih partnera

MATADURA može obrađivati podatke osoblja (zaposlenika, predstavnika) svojih poslovnih partnera (dobavljača ili kupaca). Podaci se prikupljaju najčešće putem e-maila ili posebnog obrasca u svrhu omogućavanja komunikacije MATADURE sa svojim poslovnim partnerima, u cilju sklapanja ili izvršenja poslovnog ugovora ili omogućavanja poslovne suradnje.

MATADURA u svom poslovanju prikuplja osobne podatke osoba ovlaštenih za zastupanje pravnih osoba poslovnih partnera različitih djelatnosti, kao i osobne podatke kontakt osoba zaposlenih u tim pravnim osobama te drugih osoba zaposlenih u navedenim pravim osobama koje su nadležne za izvršenje ugovora za pojedine usluge odnosno za izvršenje svih drugih ugovora koje MATADURA  sklapa sa svojim poslovnim partnerima, primjerice  poslovni partneri MATADURE s kojima se sklapaju ugovori radi pružanja različitih vrsta usluga, kao što su primjerice bankarske usluge, usluge računovodstvenog servisa, usluge tehničkog održavanja različitih sustava, usluge savjetovanja vezanog za zaštitu na radu, građevinske usluge te usluge izvođenja drugih radova, usluge arhitekata, usluge pružanja interneta, telefonskih i mobilnih usluga, usluge zaštitarske službe te sve druge usluge koje MATADURA koristi u svom redovitom poslovanju. Pravna osnova obrade osobnih podataka navedenih osoba jest izvršenje ugovora koje je MATADURA sklopila s navedenim poslovnim partnerima različitih djelatnosti.

MATADURA ne obrađuje više podataka nego što je to potrebno za izvršenje ugovora sklopljenih s poslovnim partnerima.

U navedene svrhe obrađuju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, adresa, OIB, potpis, broj telefona, broj mobitela, e-mail adresa.

Temelj obrade je sklapanje i izvršenje ugovora o izvršenju različitih usluga i/ili drugih ugovora o poslovnoj suradnji s Poslovnim partnerima, a ponekad i legitimni interes MATADURE.

Razdoblje obrade osobnih podataka započinje pružanjem Podataka i traje do izvršenja ugovora o pružanju usluga odnosno do izvršenja drugih ugovora o poslovnoj suradnji s poslovnim partnerima, odnosno i nakon prestanka ugovora, najduže 11 godina, sukladno Zakonu o računovodstvu, osim ukoliko je potrebno duže čuvanje uslijed zaštite i obrane pravnih zahtjeva MATADURE.

  1. Osobni podaci prikupljeni iz e-mail sustava

MATADURA prima elektroničku poštu (e‐poštu) s osobnim podacima od osoba po kojima ih je moguće identificirati, bilo putem e‐pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji se dostavljate elektroničkom poštom. MATADURA navedene podatke koristi isključivo u svrhu ispunjenja  zahtjeva navedenih osoba.

MATADURA  može obrađivati podatke osoba ovlaštenih za zastupanje te podatke zaposlenika svojih poslovnih partnera i/ili potencijalnih poslovnih partnera, koji se prikupljaju putem e-maila, u svrhu omogućavanja komunikacije MATADURE sa svojim poslovnim partnerima u cilju sklapanja poslovnog ugovora ili omogućavanja poslovne suradnje, te se takva obrada temelji na legitimnom interesu MATADURE. MATADURA ne obrađuje više podataka nego što je to potrebno zbog legitimnog interesa komunikacije s poslovnim partnerima te potencijalnim poslovnim partnerima te zbog izvršenja ugovora sklopljenih s poslovnim partnerima.

U navedene svrhe obrađuju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, adresa, OIB, potpis, broj telefona, broj mobitela, e-mail adresa.

Svrha obrade podataka je ispunjenje zahtjeva pošiljatelja e-mail pošiljke i druga komunikacija s pošiljateljem e-mail pošiljke.

Podaci se čuvaju tijekom trajanja poslovne suradnje ili dok postoji potencijal za međusobnu suradnju, odnosno do trenutka brisanja e-pošiljke od strane pojedinog zaposlenika MATADURE koji je primio e-pošiljku, odnosno tijekom zaposlenja pojedinog zaposlenika MATADURE koji je primio e-pošiljku kao legitimni interes MATADURE.

Objavljivanje osobnih podataka trećim osobama

Prikupljene osobne podatke MATADURA će proslijediti trećim stranama unutar Europske unije samo kada to predviđa zakon ili kada isto zahtijeva poslovni interes, u kojem slučaju je Društvo obvezno sklopiti odgovarajuće pravne poslove i/ili poduzeti druge odgovarajuće mjere u svrhu osiguranja daljnje obrade u skladu s mjerodavnim propisima.

Kada je to potrebno za svrhe obrade navedene u ovim Pravilima privatnosti MATADURA može osobne podatke Ispitanika podijeliti s izvršiteljima obrade za obradu osobnih podataka Ispitanika pod odgovarajućim uputama Društva (u daljnjem tekstu: Izvršitelji obrade), a u kom slučaju će se s takvim Izvršiteljem obrade sklopiti odgovarajući ugovor sukladno članku 28. Opće uredbe.

Pri odabiru pojedinog Izvršitelja obrade Društvo izvršava provjeru da pojedini Izvršitelj obrade može osigurati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, kao i mjere sigurnosti obrade osobnih podataka Ispitanika.

 Primatelji osobnih podataka / kategorije primatelja

Unutar MATADURE osiguravamo da Vaše osobne podatke dobivaju samo one osobe kojima su potrebni kako bi ispunile svoje ugovorne i zakonske obveze.

Osobni podaci se prikupljaju, obrađuju i koriste, u slučajevima u kojima za to jamčimo sukladno Pravilima privatnosti. U navedenim slučajevima osigurati ćemo da se navedene osobe pridržavaju relevantnih zakonskih odredbi o zaštiti osobnih podataka te da ispunjavaju obveze koje proizlaze iz pravila privatnosti.

 

Vaša prava kao ispitanika

Imate pravo tražiti od MATADURE obavijesti o tome jeste li pohranili Vaše osobne podatke kod MATADURE kao i o vrsti pohranjenih osobnih podataka. Vaša prava u svezi zaštite osobnih podataka su sljedeća:

(a) PRAVO NA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

Možete zatražiti informaciju vezanu za obradu Vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu MATADURE ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (matadura1@matadura.hr).

(b) PRAVO NA ISPRAVAK OSOBNIH PODATAKA

Možete zatražiti ispravak ili izmjenu svojih osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu MATADURE ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (matadura1@matadura.hr).

(c) PRAVO NA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA

Možete tražiti brisanje Vaših osobnih podataka pisanim putem na adresu MATADURE ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (matadura1@matadura.hr).  U navedenom slučaju, MATADURA će bez odgađanja Vaše podatke obrisati osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade osobnih podataka u skladu s propisima.

(d) PRAVO NA OGRANIČAVANJE OBRADE

Možete tražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu MATADURE ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (matadura1@matadura.hr). MATADURA će u tom slučaju odrediti ograničenje ukoliko se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

– ispitanik osporava točnost osobnih podataka, u kojem slučaju će se obrada ograničiti na razdoblje kojim se MATADURI omogućuje provjera točnosti uporabe;

– obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

– MATADURA više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

– ispitanik je uložio prigovor te očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi MATADURE razloge ispitanika.

(e) PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Možete tražiti od MATADURE u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu MATADURE ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (matadura1@matadura.hr) da Vam osobne podatke koje ste ustupili MATADURI preda u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja. Navedeno pravo odnosi se samo na automatiziranu pohranu.

(f) PRAVO NA PRIGOVOR (nepostojanja legitimnog interesa, zabrane profiliranja i automatiziranog pojedinačnog donošenja odluka)

Možete uložiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu MATADURE ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (matadura1@matadura.hr) prigovor sukladno članku 21. i 22. Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

(g) PRAVO PODNOŠENJA PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

Ukoliko smatrate da se obradom Podataka krši mjerodavno pravo možete se obratiti i izravno tijelu nadležnom za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadležnom sudu kako bi ostvarili svoja prava.

(h) POVLAČENJE PRIVOLE

Možete u svako doba povući svoju privolu za obradu osobnih podataka pisanim putem na adresu MATADURE ili elektroničkim putem na e-mail adresu: (matadura1@matadura.hr). U navedenom slučaju, MATADURA će bez odgađanja Vaše podatke obrisati osim u slučaju i u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa MATADURE u skladu s propisima.

Trajanje pohrane osobnih podataka

Vaše podatke pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje svrhe obrade. Imajte na umu da brojne svrhe obrade podataka zahtijevaju da podaci budu pohranjeni dulje vrijeme. To se posebno odnosi na obveze pohranjivanja u trgovačke ili porezne svrhe (npr. uobičajeni rok pohrane je 6 ili 11 godina). Ukoliko nema daljnje potrebe za pohranom, podaci će nakon što je svrha ispunjena biti rutinski izbrisani.

Nadalje, možemo zadržati osobne podatke ukoliko ste nam za to dali dopuštenje ili ukoliko nastanu pravni sporovi u kojima ih kao dokaze koristimo sukladno zahtjevima legitimnih interesa.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanjem gore navedenih prava možete se obratiti pisanim putem na matadura1@matadura.hr

U slučaju postojanja bilo kakvih pitanja i nejasnoća uvijek imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.