PROIZVODNJA CINK PROTEKTORA

Matadura d.o.o. proizvodi cinčane protektore svih vrsta. Možemo proizvesti sve prema vašoj posebnoj narudžbi.

CINK ANODE

Ako je čelik u kontaktu sa elektrolitom (more i slatka voda) doći će do korozije. Koroziju ne možemo izbjeći između čelika i drugih različitih metala koji ostvaruju čvrsti električni kontakt. Katodna zaštita je zbog toga idealna metoda zaštite.

Žrtvujuće anode su izrađene od cinka visoke čistoće, elektro potencijala 110 mV el. kapaciteta 780 Ah/kg i trošenja 4 mg/h

  • Fe – 0,001%
  • Pb – 0,006%
  • Cd – 0,004%
  • Cu – 0,005%
  • Al – 0,1 %
  • Zn – ostalo

Žrtvujuće anode upotrebljavaju se za zaštitu balastnih tankova, trupa tankera, trupa brodova za rasuti teret (bulk carriera) , specijaliziranih brodova, platformi za bušenje, suhih dokova, jahti itd.

Svi tipovi žrtvujućih anoda standardizirani su, a specijalne tipove u mogućnosti smo izraditi na zahtjev naručitelja.

Matadura posjeduje certifikat klasifikacijskog društva Bureau Veritas.

Zastupstva

CERTIFIKATI