HRVATSKI | ENGLISH | ITALIANO

VAP-BONPET

 

VAP-Bonpet je vatrogasni uređaj pirotehnički za automatsko gašenje požara.

 

Raspršivanjem kemijskog sredstva-tekućine „Bonpet“ koja se nalazi u spremniku efikasno pogasi požar. Raspršivanje se aktivira sa jednim ili više detektora koji reagiraju na različite produkte gorenja (požarne veličine).

 

Detektori mogu biti različitih vrsta, što ovisi o vrsti gorivog materijala koji se nalazi u štićenom prostoru odnosno o produktu gorenja koji se prvi pojavljuje, kod pojave do čijeg aktiviranja dolazi pri pojavi jednog ili više produkata gorenja te kada produkti gorenja pređu graničnu vrijednost.

 

Osim aktiviranjem detektorom, aktiviranje se može izvesti i ručno električnim signalom spojenim vodovima ili daljinski bežičnim putem.

PREDNOSTI VAP-Bonpet-a

• Moguće ga je smjestiti na bilo koje mjesto, uključujući i teško dostupna mjesta klasičnom načinu gašenja.

• VAP-Bonpeti se postavljaju pojedinačno ili se umrežuju po grupama u cilju štićenja cijelog prostora, na taj način veličina štićenog prostora prestaje biti ograničavajući faktor.

• Spremnik se ne treba naći pod djelovanjem vatre, nego detektor koji se smještaju u zonu povećane mogućnosti izbijanja požara ili pojeve neke od požarnih veličina.

• Požar se gasi u početnom stanju u roku od nekoliko sekundi i to automatski i autonomno, bez intervencije ljudi ili angažiranja dodatnih sredstava.

• Efikasno djeluje neovisno o prisutnosti čovjeka, izvoru električne energije, te drugim čimbenicima koji bi svojim zakazivanjem mogli utjecati na aktiviranje

 

 

NAMJENA

VAP-BONPET je namijenjen za gašenje požara razreda A i B i pod naponom električne struje (prema HRN EN 2) u zatvorenim prostorima.

• VAP-BONPET 1.00 kg gasi požare u prostoru do 10 m³.

• VAP-BONPET 1,50 kg gasi požare u prostoru do 10 m³.

• VAP-BONPET 5,00 kg gasi požare u prostoru do 20 m³.

 

VAP-BONPET prvenstveno je namijenjen za zaštitu transformatorskih stanica, elektro razvodnih ormara, strujnih šahtova, svih vrsta elektro agregata, GSM relejnih prostorija, prostorija TV i radio odašiljača, prostorija centara IT, strojarnica dizala, toplinskih stanica, benzinske pumpe, skladišta zapaljive robe, plovila-strojarnica brodova-glisera, lakirnica, motorni i tovarni prostor kamiona, motori i putnički prostor autobusa, prerada plastičnih masa, prerada drva, tunelima, hotelima, kuhinjama, arhivama, uredima, itd. praktički ga je moguće koristiti na svim mjestima.

©2010 MATADURA