HRVATSKI | ENGLISH | ITALIANO

KONTAKT

 

Matadura d.o.o. je smještena u ACI marini Split.

ADRESA UREDA I RADIONE
Matadura d.o.o.
Uvala baluni bb
21 000 Split
Hrvatska
TELEFON
+385 (0)21 398 561
+385 (0)21 317 576
FAX
+385 (0)21 317 575
E-MAIL
matadura1@matadura.hr
matadura@matadura.hr

Adresa sjedišta: Matadura d.o.o., Put Žnjana 18a, 21 000 Split

Damijan Krklec - direktor

Martin Bilić - tehnički direktor

Dalibor Krklec - financije

Tanja Bulić - administrativni tajnik

Mate Nuić - pomoćnik tehničkog direktora

©2010 MATADURA